วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

คุณแม่ที่ตั้งครรถ์ สามารถบริหารร่างกายในสระน้ำได้ โดยไม่เป็นอันตรายต่อเด็กในท้อง

ล'กษณะของผู้ที'เสพติดความรู้ ติดเหตุผลของวิทยาศาสตร์ มองดูสิ่งต่างๆ ตามโปรแกรมที่กำหนดวิทยาศาสตร์!ห้จึงเทียบเท่าสำนวนไทยว่า “อุปมาดังโลกของกบถูกครอบในกะลา”ความใม่ธรรมดา
ที่เขนความธรรมดาแม้ว่าการศึกษาในระบบจะครอบงำความคิด ความจำของข้าพเจ้า ให้เชื่อความรู้ที่อพยพมาจากตะวันตกเพียงอย่างเดียว แต่ทว่าในชีวิตจริงช่วงเยาว์วัยของข้าพเจ้า บรรยากาศที่รายล้อมชีวิตกลับได้อิทธิพลจากจารีตประเพณีค่านิยมที่มาจากความเชื่อพุทธศาสนาโมเลกุลขยังจำได้ว่า ตอนเข้าต้องใส่บาตร อ่างน้ำเด็กเป่าลม ตอนเย็นต้องเอาอาหารไปให้เพื่อนบ้านโดยเฉพาะบ้านติดกัน ถ้าบ้านไหนครอบครัวมีปัญหาระหองระแหง เพื่อนบ้านจะช่วยไกล่เกลี่ย ชีวิตยังผูกพันธ์กันในชุมชนใครเปีนอย่างไร รู้กันไปทั่วหมู่บ้าน คนโบราณจึงไม่เหงา เพราะจิตมีความเชื่อมโยงกันคล้ายเป็นครอบครัวใหญ่ต่อมาเมื่อได้รับอิทธิพลจากค่านิยมตะวันตก เริ่มค่านิยมมีเวลาส่วนตัว มีห้องส่วนตัว และปัจจัยอื่นเป็นส่วนตัวเพิ่มทวีมากขึ้นทุกทีจนในที่สุดกระบวนการรู้เริ่องของผู้อื่นถูกยัดเขียดให้เป็นเรื่องของคนใช้หรือคนขาดการศึกษาในระบบ  เมือความสม'ยใหม่เริ่มแทรกซึมเข้ามาในวิถีชีวิต ปุถุชนผู้พร้อมที่จะไหลลงตา ก็เริ่มเห็นดีเห็นงามกับวัฒนธรรม มือใครยาวสาวได้สาวเอา วัฒนธรรมเซ่นนี้ทำให้เทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อเทคโนโลยีจะช่วยให้ผลิตสินค้าได้เร็วขึ้น ห่วงยางคอเด็ก เมื่อสินค้ามีมากขึ้นการบริโภคก็ต้องถูกเร่งอีกด้วย ปัจจัยที่เร่งเร้าให้เกิดการบริโภค เซ่น การโฆษณา การแนะนำเชิงประชาสัมพันธ์ ฯลฯ จึงจำเป็น ของเล่นน้ำเด็ก ปรากฏการณ์นี้จะคิดว่าเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมธรรมดาก็ได้ แต่ในที่สุด ความธรรมดาที่เสพคุ้นก็สร้างความรู้สึกไม่ธรรมดากับคนที่จิตยังเป็นอนุรักษ์นิยมอยู่ต่อไปนี้เป็นความไม่ธรรมดาในสายตาของข้าพเจ้า รวมทั้งผู้ห่วงใยเยาวชนและชาติบ้านเมือง แต่สำหรับเด็กสมัยใหม่กลับมองเห็นว่าเป็นธรรมดา จึงขอสรุปความไม่ธรรมดาที'เป็นธรรมดาของสังคมทันสมัยดังต่อไปนี้๑. ความไม่ธรรมดาของเด็กยุคปัจจุบัน ในการไม่รู้จักวิธีการช่วยตนเองเกี่ยวกับการเตรียมปัจจัยสี่ เซ่น หุงข้าวเช็ดนํ้าไม่เป็น ถ้าไม่มีหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเป็นอันว่าหมดสิทธิรับประทานข้าว ดัดเสื้อผ้าชุนซ่อมไม่เป็น เพราะเสพคุ้นกับการซื้อใหม่อยู่เสมอ สระว่ายน้ำเป่าลม และช่วยตนเองไม่เป็นเมื่อไม่สบายเล็กๆ น้อยๆ เพราะถูกกรอกความเชื่อ ทุกอย่างต้องปรึกษาแพทย์ รวมทั้งไม่มีความสามารถจะสังเกตความผิดปกติของที่อยู่อาศัย ทุกอย่างต้องจ้างวาน และต้องการเครื่องมือประกอบการทำงานไปหมด๒. ชอบเอาอย่างกันในทางตา บางทีเอาอย่างทางทราม เซ่นเอาอย่างดาราพรึชนเตอร์เป็นผ้ขาดความอดทนและอดกลั้นรอคอย

สระน้ำเด็ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น