วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เกร็ดความรู้การท่องเที่ยวทั่วโลก 2                                                                              


 มีคำพูดที่ว่า คนเดินทางเท่านั้น ที่จะมีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ๊ใส่ชีวิต...เรื่องนี้ไมมีฃ้อเท็จจริงยืนยัน แต่มีคำบอกเล่าที่ได้รับการบอกต่อจากผู้ที,ได้ซื่อว่าเป็นนักเดินทางมากมาย ซึ่งทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าประสบการณ์ที่ได้ระหว่างท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ สร้างให้เกิดชีวิตที่เป็นชีวิตจริงๆเหมือนกับหนังสือ ถ้าได้ยิงอ่านผ่านไปแต่ละหน้า ก็จะยิ่งได้ความรู้มากขึ้นเป็นทวีคูณ เซ่นเดียวกับการเดินทางเพื่อค้นหาประสบการณ์ ซึ่งแต่ละวันที่ได้พบเจอกับเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ หรือแม้แต่ผู้คนมากมาย ก็จะ
ทำให้ประสบการณ์ที่สังสมอยู่ในตัวเพิ่มพูนปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆทั้งประสบการณ์ที่หาได้ตามหนังสือ และประสบการณ์ชีวิตที่สอนให้ระหว่างเดินทางเพื่อท่องโลกนั้น ล้วนแต่เป็นสมปติลํ้าค่าที่หาซื้อไม,ได้ด้วยเงินและไม่ใช่ทุกคนที่จะพบเจอเรื่องราวเหล่านั้น...

แง,มุมของชีวิตอีกด้านหนึ่ง ที่นักเดินทางโดยมากมักจะพบเจอตลอดรายการที่เดินทางไป นอกจากจะเป็นประสบการณ์จากผู้คน จากปาเขา สระน้ำเด็กราคา ที่นำมาซึ่งความประทับใจแล้ว ยังมีเรื่องของเหตุซวนหัวและเกร็ดชีวิตเล็กๆ น้อยๆที่หยิบฉวยและพบเจอได้ตลอดทางและก็มีอยู่ไม่น้อยที่มักจะเจอกับเรื่องราวประหลาดๆซึ่งแทรกเข้ามาในจังหวะชีวิตช่วงนั้น หรือตามภาษาพระที่เรียกช่วงชีวิตนี้ว่า ช่วงชีวิตที่จิตอ่อนแอลง ดังที่คนโบราณถือกันว่าคนที่มีช่วงชีวิตเช่นนี้ มักจะเจอกับเรื่องราวประหลาด เรื่องผีๆ หรือเรื่องของจิตวิญญาณได้ง่ายกว่าคนจิตแข็งประสบการณ์ทางจิตวิญญาณของนักเดินทางคนหนึ่ง ซึ่งถือเป็นเหตุประหลาดที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทาง จนนำมาซึ่งภาพหลอนที่มักจะพบเจออยู่บ่อยครั้งในความฝัน เรื่องของเธอผู้นี้ได้รับการถ่ายทอดมาหลังจากที่เธอได้พยายามเข้าหาทางพระ และพึ่งทางสิ่งศักดี้สิทธี้เพื่อขจัดความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้หมดไปคุณนภาพรรณ ศุภถาวร หรือที่น้องๆ ที่ร่วมงานกันมักเรียกขานกันว่า

“พี่ปลา'’ คนนี้นั้น จัดว่าเป็นยอดนักเดินทางคนหนึ่งที่ใครๆ ก็รู้ว่าเคยไปแล้วทั่วสารทิศ ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดทางเหนือ ใต้ ออก ตก ที่ไกลหรือลำบากเพียงใด แกก็จะพยายามดั้นด้นไปให้ถึงหากมีใครติดใจสงลัย ก็พยายามเลียบเคียงถามถึงนิสัยในการซอบการเดินทางกับแกเป็นการส่วนตัว แกก็จะตอบด้วยนํ้าเสียงภูมิใจว่า มันเป็นความใฝ่ฝันดั้งแต่วัยเด็กที่อยากท่องไปในโลกกว้าง และยิงที่ไหนที่ใครว่ายาก ว่า
ไกล แกก็รู้สึกว่าต้องไปให้ถึงให้ได้ ซึ่งทุกวันนี้แทบจะเรียกได้ว่า ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยที่แกไม่เคยไปความที่เป็นนักเดินทางตัวยงนึ่เอง ทำให้พี,ปลามักจะมีบันทึกการเดินทางมาเล่าให้น้องๆ ที,ทำงานฟัง สระน้ำเป่าลมขอบตั้ง  และเรื่องล่าสุดที'ทำเอาคนฟังสยองจนขนหัวลุกตามก็คือ เรื่องของเสียงหลอนและความฝัประหลาดที่ติดตามตัวพี่ปลามาตลอดการเดินทางที่เมืองเหนือ เมื่อครั้งแกเพิ่งเดินทางเมื่อต้นปีที่แล้วประสบการณ์ประหลาดในครั้งนั้น ทำเอาพี่ปลาเกือบเอาชีวิตไม่รอดเพราะทั้งเสียงหลอนและฝันหลอก ที่แกผจญมาตลอดการเดินทางบนรถไฟสายเหนือพาหนะเดินทางตลอดหนึ่งอาทิตย์ มันรุนแรงเสียจนแกต้องจำไปอีกนาน

พี่ปลาเล่าว่า ตอนที่แกตัดสินใจขึ้นไปเที่ยวปาทางเมืองเหนือนั้น แกจองตั๋วรถนอนรถไฟชั้น 2 เที่ยว 4 ทุ่ม โดยในตอนที่เดินทางไปถึงสถานีรถไฟหัวลำโพงก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติ กระทั้งเมื่อถึงเวลาที่นายสถานีประกาศเวลารถจะออก แกเริ่มรู้สึกว่ารถไฟขบวนที่แกกำลังนั่งอยู่นั้น ผู้คนในรถเหมือนไม่มืชีวิตชีวาอย่างไรบอกไม่ถูกทุกคนดูเซื่องซึมไม่กระตือรือร้นเหมือนคนที,กำลังจะเดินทางเลย แต่ความรู้สึกผิดแปลกนั้นก็หายไปหลังจากที, สระน้ำสูบลมเด็ก รถเริ่มเคลื่อนขบวนและพี่ปลาก็ตัดสินใจเข้านอน โดยไม'ลืมหยิบหนังสืออ่านเล่นเล่มโปรดเข้าไปนอนอ่านเล่นด้วยเมื่ออ่านหนังสือไปได้พักใหญ่ พี่ปลาเริ่มง่วงนอน แกจึงมองออกไปที,หน้าต่างเพื่อดูว่าถึงไหนแล้ว แต่ภาพที่เห็นแทนที่จะเป็นแสงไฟรำไรจากบ้านช่องที่ผ่านตา กลับเป็นเงาภาพของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่มองเห็นหน้าไม่ซัดมาก แต่รู้ได้ว่าเป็นหญิงสาวผมยาว หน้าตาแสยะยิ้มน่ากลัว ล่องลอยอยู่ด้านนอกของหน้าต่างรถไฟ !..........ติตามตอนต่อไป.

สระน้ำเด็ก

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

5 ขั้นตอนในการผลิตสระน้ำ ที่มีคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ

บุคคลจึงควรคุมความอยากของตน ด้วยการสร้างศร้ฑธาในธรรม หมั่นฟังธรรมเป็นประจำ ควรประพฤติธรรมเพื่อใคร่ครวญมองเห็นความจริงตามธรรม และควรนั่งใกล้ส้ตบุรุษเพื่อฟังคำชี้แจงแถลงธรรมบ่อย ๆ
การคุมที'ตัณหาไม่ให้กลายเป็นอุปาทาน ดีกว่าไปทำกรรมแล้วไปแก้ผลกรรมภายหลัง เปรียบตังไปฆ่าหรือทำผิดศีลข้ออื่นๆ แล้วทำกรรมดีเพื่อบรรเทาอกุศลกรรมจกการฆ่าหรือการผิดศีลการรักษาศีล จึงเป็นการคุมด้ณหาไปในด้วการทำภาวนา จึงเป็นการคุมเวทนาไปในด้วการหยั่งรู้ความจริง จึงเป็นการคุมผ้สสะไปในด้วการเข้าความว่างหรือสุญญตา รู้แจ้งปรม้ตถธรรมจึงเป็นการคุมอวิชชาไปในตัวการรู้แจ้งเห็นจริงเกี่ยวก้บสุญญตา ไกวัลยธรรมและปรมัตถธรรมอื่น ๆ สระน้ำเด็กราคา จึงเป็นการไม่ประมาทอยู่ในตัวอยู่แล้หลักการเปลี่ยนคอนพกกูเรชันขอจกวาบคิดคอนฟิกกูเรชันเป็นลักษณะทางกายภาพ เป็นเรื่องของศรัทธาที่มีปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริง ถ้าปัญญาเห็นจริง ก็อาจจะเปลี่ยนคอนฟิกกเรชันของความคิดจากเชิงลบเป็นเซิงบวก ด้วยการกระทำง่ายๆ ด้งต่อไปนี้
๑. หายใจลึกๆ ช้าๆ สูดความบริสุทธิ้เข้า
๒. เปลี่ยนวิถีของลมหายใจ เช่น หายใจผ่านไขสันหลังแทนที่จะหายใจผ่านช่องท้อง
๓. ใส่ใจในอายตนะให้หลากหลายอายตนะมากขึ้นเพื่อเพิ่มกำลังสติ
๔. เปลี่ยนการปรุงแต่งของจิต โดยการทำงานด้วยมือมากขึ้นออกแรงมากขึ้น
๕. ออกกำลังกายให้เหนื่อย เช่น เต้นแอโรบิค จ๊อคกิ้ง เล่นกีฬา ฯลฯ
การเปลี่ยนคอนฟิกกูเรชันของความคิดจากเชิงลบให้เป็นเชิงบวก ด้วยประสิทธิภาพสูง ไม่มีอะไรที่จะเหนือกว่าการสร้างปัญญาจากไตรสิกขา คือ การทำทาน การรักษาศีล การทำภาวนา การเชื่อกฎแห่งกรรม สระน้ำเด็กมือสอง การเชื่อสังสารวัฏ และการเชื่อพุทธธรรมโดยเฉพาะสภาวธรรมที่ท่านพุทธทาสภิกขุเรียกว่า ปรมัตกธรรม การมีคอนฟิกกูเรชันของความคิดเซิงบวกจึงคล้ายกับการดำรงชีวิตเพื่อสร้างบารมี เป็นการสร้างบารมีจากการมีชีวิตที่เป็นปกติทุกวันไม่จำเป็นจะต้องการกิจกรรมพิเศษ เช่น วัดงานพิธีกรรม พิธีการพิเศษอย่างอื่นคอนฟิกกูเรชันของความคิดเซิงบวกจึงเป็นปัจจัยที่แทรกอยู่ในกลุ่มธรรมทั้งทิฏฐธ้มมิกัตถประโยชน์และสัมปรายิกัตถประโยชน์ อ้นเป็นกลุ่มธรรมทำให้ตนเป็นที,รักและประสบความสำเร็จและความรุ่งเรืองในชีวิตทุกประการข้าพเจ้าหวังว่า ท่านผู้อ่านจะพยายามอ่านให้เข้าใจบทความนี้อย่างแท้จริง จนเข้าถึงสภาวธรรมที่ข้าพเจ้าพยายามจะสื่อให้ท่านเข้าถึงด้วยภาษาไทย คือคอนฟิกกูเรชันของความคิดเซิงบวกความคิดที่ฮแต่คุณความคิดเป็นจิตตสังขาร ความคิดเข้าไปสู่การรับรู้ของเจ้าของด้วยสองลักษณะคือ “รู้'ว่ารู้’'และ สระน้ำเป่าลมทรงสูง “สักแต่ว่ารู้”ผู้ที่ “รู้ว่ารู้” เสมือนมีปราการที,จะกั้นความคิดที่เป็นปัจจัยของมโนวิญญาณไม่ให้ก้าวลงสู่ความชอบหรือความไม่ชอบผู้ที่ “สักแต่ว่ารู้” เสมือนมีวิชชาหรือปัญญาที่รู้ว่า ความคิดกั้งหลายเป็นมายา มันเป็นเช่นนั้นเอง ถึงจะโต้ตอบก็มิได้ยึดถือหมายมั่นความคิดที่ไม่กัดเจ้าของจึงไม่ขึ้นกับลักษณะของตัวความคิดแต่จะขึ้นกับความว่องไวของสติปัญญาของผู้เป็นเจ้าของความคิด รวมกับปัญญาที่ถือไว้ ต้องสูงยิ่ง เป็นวิปัสสนาปัญญา คือ เห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริง

สระน้ำเด็ก

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

น้ำคือชีวิต และ ชีวิตก็คือน้ำ เราสามารถดำเนินชีวิตเรียบง่ายเหมือนสายน้ำได้


คอนฟิกถูเรชันของความคิดทางบวก ย,อมจะเพิ่มพูนกำลังของสติปัญญา เสมือนทรัพย์ภายในที่เพิ่มพูนอริยทรัพย์ขึ้น คอนฟิกกเรชันของความคิดทางลบ ย่อมเพิ่มพูนนิวรณ์ขึ้น สร้างปัญญาเฉโกฉลาดที่จะเห็นแก,ตัว และความสนใจที่จะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นก็จะลดลง กลายเป็นบุคคลเอาแต่ใจตัว เรียกร้องสิทธิประโยชน์จากผู้อื่นท่าเดียวลักษณะของคอนฟิกกูเรชันทางความคิด จะตัดสินเป็นบวกหรือเป็นลบ อาจจะเข้าใจไต้ง่ายขึ้นฟิล์มถ้าหากนำไปเชื่อมโยงกับปัญญาที่แจกแจงจากตะวันตก กล่าวคือคอนฟิกกูเรชันของความคิดที่ทำงานร่วมกับความจำไต้หรือสัญญา ซึ่งเป็นปัญญาขั้นแรก และคอนฟิกกูเรชันของความคิดที่แสดงออกร่วมกับปัญญาเกี่ยวกับความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ การลังเคราะห์ การประเมิน

ตามลำดับรู้จิกคิดรู้หยุดคิดคอนฟิกกูเรชันของความคิดที,เป็นบวกและที'เป็นลบนั้น จะแทรกอยู่ในการดำรงชีวิตเป็นประจำวัน แทรกอยู่ในอิริยาบถน้อยใหญ่แทรกอยู่ในกิจวัตรประจำวันที่ทุกคนกระทำกัน แทรกอยู่ในกิจวัตรที่เป็นอาชีพ ที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบ ฯลฯคอนฟิกกูเรชันของความคิดเซิงบวก จะนำความถูกต้องมาให้ราวกับปาฏิหาริย์ ทำให้ชีวิตเสมือนกับไม่มีปัญหา แท้ที่จริง ปัญหาถูกแกใ'ขแล้ว เสมือนคนสุขภาพแข็งแรงก็เพราะภูมิต้านทานต้องต่อต้านโรคได้ดี คอนฟิกกูเรชันของความคิดเซิงลบ จะนำความผิดพลาดมาให้ ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ กะจิดริดจนถึงเรื่องใหญ่ ราวกับถูกคำสาปแช่งของซาตาน ทำให้ชีวิตเกิดปัญหาจากการทำพูดคิดเรื่องง่ายๆเช่น สระน้ำเด็กสูบลมทรงกลม พูดจาบนโต๊ะอาหารก็ทำให้ผิดใจกัน จนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตแต่เดินเข้าบ้าน ไม่เข็ดเท้า ไม่ถอดรองเท้าวางให้ถูกที่ อาจนำมาซึ่งการทะเลาะเบาะแว้ง ทุ่มเถียง ฯลฯคอนฟิกกูเรชันของความคิด เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าบุคคลจะไปสุคติ หรือทุคติ

 และเป็นสัญสักษ์ที่แสดงว่า บุคคลจะได้สภาวะสันติในปัจจุบ้นชาติหรือไม่คิดไดัเพราะจำไดัการดำรงปกติชีวิตได้อย่างผาสุกสระน้ำยางเป่าลมไม่ก่อให้เกิดปัญหาโกลาหลทั้งปัญหาขนาดเล็กและปัญหาขนาดใหญ่ จะต้องการคอนฟิกกูเรชันของคิดได้และจำได้ที่ถูกกาลเทศะ หรือแม้กระทั้งถูกธรรมที่สัตบุรุษสรรเสริญ คือ ถูกคำนิยาม ถูกเทคนิค ถูกปฏิภาณ ถูกกฎธรรมชาติถูกความต้องการของสังคม ถูกธรรมที่ควรเปีนลองคิดถึงความจริงในชีวิต แม่บ้านเปิดเตาก๊าซต้มนํ้า แล้วไปล้างจาน รดนํ้าต้นไม้ ถ้าจำไม่ไต้ว่ากำลังต้มนํ้าไว้จะทำให้เสียก๊าซไปเท่าไร อ่างน้ำเป่าลมเด็ก ถ้าหากลืมนานผิดปกติอาจเป็นสาเหตุของกานํ้าไหม้ แกงไหม้ ข้าวของเครื่องใช้อายุสั้น และที่สำคัญที่สุดคือ ไฟไหม้ลองคิดดูว่า สมาชิกในครอบครัวคนหนึ่ง ไม่ว่าจะทำกิจอะไร ง่ายแค่ไหน จะต้องลืมโน่น ลืมนี่ ทิ้งขว้างของใช้ไม้สอย มีด ช้อน ฯลฯ ความเสียหายจะเกิดจนไม่มีใครอยากให้เขาช่วยทำอะไรอีกต่อไป          สระน้ำเด็ก 


วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

คุณแม่ที่ตั้งครรถ์ สามารถบริหารร่างกายในสระน้ำได้ โดยไม่เป็นอันตรายต่อเด็กในท้อง

ล'กษณะของผู้ที'เสพติดความรู้ ติดเหตุผลของวิทยาศาสตร์ มองดูสิ่งต่างๆ ตามโปรแกรมที่กำหนดวิทยาศาสตร์!ห้จึงเทียบเท่าสำนวนไทยว่า “อุปมาดังโลกของกบถูกครอบในกะลา”ความใม่ธรรมดา
ที่เขนความธรรมดาแม้ว่าการศึกษาในระบบจะครอบงำความคิด ความจำของข้าพเจ้า ให้เชื่อความรู้ที่อพยพมาจากตะวันตกเพียงอย่างเดียว แต่ทว่าในชีวิตจริงช่วงเยาว์วัยของข้าพเจ้า บรรยากาศที่รายล้อมชีวิตกลับได้อิทธิพลจากจารีตประเพณีค่านิยมที่มาจากความเชื่อพุทธศาสนาโมเลกุลขยังจำได้ว่า ตอนเข้าต้องใส่บาตร อ่างน้ำเด็กเป่าลม ตอนเย็นต้องเอาอาหารไปให้เพื่อนบ้านโดยเฉพาะบ้านติดกัน ถ้าบ้านไหนครอบครัวมีปัญหาระหองระแหง เพื่อนบ้านจะช่วยไกล่เกลี่ย ชีวิตยังผูกพันธ์กันในชุมชนใครเปีนอย่างไร รู้กันไปทั่วหมู่บ้าน คนโบราณจึงไม่เหงา เพราะจิตมีความเชื่อมโยงกันคล้ายเป็นครอบครัวใหญ่ต่อมาเมื่อได้รับอิทธิพลจากค่านิยมตะวันตก เริ่มค่านิยมมีเวลาส่วนตัว มีห้องส่วนตัว และปัจจัยอื่นเป็นส่วนตัวเพิ่มทวีมากขึ้นทุกทีจนในที่สุดกระบวนการรู้เริ่องของผู้อื่นถูกยัดเขียดให้เป็นเรื่องของคนใช้หรือคนขาดการศึกษาในระบบ  เมือความสม'ยใหม่เริ่มแทรกซึมเข้ามาในวิถีชีวิต ปุถุชนผู้พร้อมที่จะไหลลงตา ก็เริ่มเห็นดีเห็นงามกับวัฒนธรรม มือใครยาวสาวได้สาวเอา วัฒนธรรมเซ่นนี้ทำให้เทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อเทคโนโลยีจะช่วยให้ผลิตสินค้าได้เร็วขึ้น ห่วงยางคอเด็ก เมื่อสินค้ามีมากขึ้นการบริโภคก็ต้องถูกเร่งอีกด้วย ปัจจัยที่เร่งเร้าให้เกิดการบริโภค เซ่น การโฆษณา การแนะนำเชิงประชาสัมพันธ์ ฯลฯ จึงจำเป็น ของเล่นน้ำเด็ก ปรากฏการณ์นี้จะคิดว่าเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมธรรมดาก็ได้ แต่ในที่สุด ความธรรมดาที่เสพคุ้นก็สร้างความรู้สึกไม่ธรรมดากับคนที่จิตยังเป็นอนุรักษ์นิยมอยู่ต่อไปนี้เป็นความไม่ธรรมดาในสายตาของข้าพเจ้า รวมทั้งผู้ห่วงใยเยาวชนและชาติบ้านเมือง แต่สำหรับเด็กสมัยใหม่กลับมองเห็นว่าเป็นธรรมดา จึงขอสรุปความไม่ธรรมดาที'เป็นธรรมดาของสังคมทันสมัยดังต่อไปนี้๑. ความไม่ธรรมดาของเด็กยุคปัจจุบัน ในการไม่รู้จักวิธีการช่วยตนเองเกี่ยวกับการเตรียมปัจจัยสี่ เซ่น หุงข้าวเช็ดนํ้าไม่เป็น ถ้าไม่มีหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเป็นอันว่าหมดสิทธิรับประทานข้าว ดัดเสื้อผ้าชุนซ่อมไม่เป็น เพราะเสพคุ้นกับการซื้อใหม่อยู่เสมอ สระว่ายน้ำเป่าลม และช่วยตนเองไม่เป็นเมื่อไม่สบายเล็กๆ น้อยๆ เพราะถูกกรอกความเชื่อ ทุกอย่างต้องปรึกษาแพทย์ รวมทั้งไม่มีความสามารถจะสังเกตความผิดปกติของที่อยู่อาศัย ทุกอย่างต้องจ้างวาน และต้องการเครื่องมือประกอบการทำงานไปหมด๒. ชอบเอาอย่างกันในทางตา บางทีเอาอย่างทางทราม เซ่นเอาอย่างดาราพรึชนเตอร์เป็นผ้ขาดความอดทนและอดกลั้นรอคอย

สระน้ำเด็ก

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หลักการในการ การว่ายน้ำอย่างมืออาชีพ

สังคมไทยรับหลักการศึกษาจากตะวันตกมาทั้งดุ้น จึงทำให้คน
ไทยมีพฤติกรรมหัวมกุฎท้ายมังกร เรียนเรื่องรูป (ความรู้สากล) ก็
เข้าใจไม่ซึ้ง เรียนเรื่องจิตก็นำจิตวิทยาของฝรั่งซึ่งเป็นรูปมาปะปน
สับสนกับจิตในพุทธศาสตร์ ทั้งๆ ที่ศาสตร์ทั้งสองมีหลักความเชื่อ
สูงสุดต่างกัน
“รู้’’ และสระน้ำเด็กเล็ก “คิด” เป็นโครงสร้างหลักของจิต ที่ฝรั่งยังเข้าไม่ถึง
คนไทยแทบทั้งนั้นจึงปล่อยผ่าน เพราะบัดนี้เราคุ้นเคยกับการเห็นว่า
จากฝรั่งดีกว่าจากไทย ไม่ว่าเรื่องอะไรเลยเหมารวมเข้าด้วยกันหมด
พยายามจะนำความรู้เรื่องจิตในพุทธศาสตร์ไปต่อโยงกับความรู้
วิทยาศาสตร์ของสากล
ข้าพเจ้าคิดว่า เรื่องความรู้สากลนั้นเหมาะในการอุปมา เพื่อ
เพิ่มพนศรัทธาให้เข้าใจจิตตนเอง และเข้าใจหลักการของพทธธรรมฤนบุณกุคลจีงทบทวี
แต่ถ้าจะใหิโด้ผลสมจริงสำเร็จต้องปฏิบัติด้วยตนเอง แค'จดจำอย่าง
ความรู้สากลอย่างเดียว จะมิไต้ผลดี
ผู้ที่ฑ่องสายธารแห่งธรรมผ่านการทำบุญตามบัดกรรมฐาน
ต่างๆ ห่วงยางคอเด็กมักจะไต้ยินพระท่านสอนให้ “รู้” และบ่อยครั้งจะพบว่าสาย
กรรมฐานบางสาย “ห้ามคิด”
นักปราชญ็ไทยควรต้องทำความเข้าใจให้สังคมได้เชื่อตรงกันว่า
คำใดหมายถึงสภาวะใด
“รู้” นั้นตรงกับ “ล'ติ”ในภาษาบาลี แต่ “คิด” ตรงกับ “จิตต-
ส้งขาร” มันมีสภาวะที่ซ้อนกัน แต่ก็เหลื่อมกันอยู่ แม่แต่ “สติ” ก็ให้
คำจำกัดความไปคนละทิศคนละทาง เมื่อยังไม่ยอมให้พุทธธรรมเปีน
วิชาหลักที่ทุกคนต้องเรียนรู้ ต่างคนต่างไปเรียนจากคนละสำนัก เลย
ทำให้ความสับสนยังเพิ่มทวีคูณ ผู้รู้หลายสำนักท่านบัญญัติศัพท์เอา
ตามสระน้ำสูบลมขนาดใหญ่ความเข้าใจของตน ตรงนี้น่าจะทำตามค่านิยมสากล คือ แต่งตั้ง
คณะมาบัญญัติสภาวธรรมให้เด็ดขาดลงไป 
“การรู้เรื่อง” นั้นแตกต่างจาก “การคิดเรื่อง” ถ้าเมื่อไร
กำหนดสภาวะทั้งสองนี้ได้ ก็จะมองเห็นว่า “รู้” และ “คิด” มี
สภาวะต่างกัน
โดยหลักการและจากการพิสูจน์ด้วยตนเอง “รู้’’ เป็นการ
ระลึกตรงสภาวะของจิต รู้จะเกิดได้เองตามธรรมชาติ เซ่น ความเย็น
ร้อนอ่อนแข็ง แต่ผู้คนที่ขาดการแกฝนจะทิ้ง “รู้’’ ตามธรรมชาติ เมื่อ
แกฝนแล้วจึงจะสามารถรู้ได้ตรงตามสภาวธรรม “รู้’’ ที่ผ่านการ
แกฝนเรียกว่า สระน้ำเป่าลมกลางแจ้ง“สติ, ระลึกรู้”
“คิด” เป็นกระบวนการทางจิตที่ซับซ้อนกว่า “รู้’’ โดยหลัก
การต้องรู้ก่อนคิด เซ่น ตากระทบรูป จักษุวิญญาณทำหน้าที่ เกิด “รู้’’
ที่แตกต่าง การ “รู้’’ ที,แตกต่างเพราะสติมีกำลังแตกต่าง บางคน
“รู้ว่าอะไร” (สัญญา) บางคนรู้ว่าอะไรยังรวดเร็วที่จะนำคิดติดมาด้วย
“รู้ว่าเป็นอะไร” กลไกทางจิตจะรวดเร็วมาก ถ้าไม่มีประสบการณ์
ทางจิตจนชำนาญ จะแยกสองสภาวธรรมนี้ออกจากกันไม่ได้

สระน้ำสำเร็จรูป

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเลี้ยงเด็กก็คือ อย่าให้เด็กแช่น้ำในสระนานๆ

ต่อมารุ่นพี่ที่มาด้วยกันนำเหล้ามาดื่มฉลองและร้องเพลง เล่นกันอย่างสนุกสนาน จากนั้นเพื่อนๆ รุ่นพี่ได้แกล้ง บังคับให้เธอดื่มเหล้าจนเริ่มเมา จึงขอคัวกลับบ้านเด็กหญิงแป้งเล่าเหตุการณ์ต่อว่า เมื่อเธอขอคัวกลับ บ้านแล้ว จึงพบกับเจ้าโซเฟอร์หื่นกาม เลยขอให้บันเดินไป สระน้ำเด็กทรงสูงเป็นเพื่อน ระหว่างทางเกิดอยากเข้าห้องนํ้า นายอนุวรรตน์ คนขับรถตู้ที่เห็นว่าเธออยู่ในอาการเมาก็ได้ฉวยโอกาส หลอก พาไปเข้าห้องนํ้าบริการ ริมชายหาดต่อจากนั้นแทนที่จะเดินกลับไปยังที่พักของแม่บันก็กลับ ชักชวนเธอให้มานั่งในรถตู้เพื่อดูเพื่อนๆ ฉลองกันต่อใกล้ๆ ด้วยความอ่อนเยาว์และประสบการณ์ที่มีอยู่น้อยทำให้ หลงเชื่อใจอย่างง่ายดาย สระน้ำเด็กทรงกลมต่อมาด้วยคำพูดที่เป็นกันเองและ ดูจริงใจทำให้หลงเชื่อเมื่อเธอหลงเชื่อแล้วจึงเข้ามานั่งที่รถตู้ และนายอนุวรรตน์ได้1ชื้อเบียร์มาดื่มจนเริ่มเมาและนั่งคุย กับเธอได้ลักพัก ก็เริ่มแสดงใบหน้าของไอ้หื่นออกมาโดย ใช้กำลังบังคับถอดเสื้อผ้าทั้งของเธอและของบันออก แล้ว เริ่มข่มขืนเธออยู่ภายในรถโดยปิดประตูรถอย่างแน่นหนา แม้จะพยายามร้องให้คนช่วยก็ไม่มีใครได้ยินซํ้ายังสู้เรี่ยว แรงไม่ไหว จึงถูกนายอนุวรรตน์ข่มขืนจนสำเร็จความใคร่ ต่อ มาเธออาศัยช่วงที่นายอนุวรรตน์ เผลอจึงวิ่งหนีออกมาจาก รถตะโกนให้เพื่อนช่วย และวิ่งไปตามแม่ให้แจ้งความตำรวจ เพื่อมาช่วยเหลือหลังจากเข้าแจ้งความเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ก็ยกกำลัง มาเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุก็พบ นายอนุวรรตน์ คนขับรถตู้หื่น กามที่ก่อเหตุ ห่วงยางเด็กอยู่ในอาการมึนเมานั่งรอมอบตัวอยู่ในรถไม่ กล้าออกมาเพราะกลัวถูกเพื่อนๆ ของเด็กหญิงแป้งและ ญาติๆ จะรุมทำร้ายโดยมีเด็กหญิงแป้ง ลูกครึ่งไทย-อิตาลี เหยื่อที่ถูกข่มขืน อยู่ในสภาพกางเกงขาดเสื้อผ้ายับ ยืนตัวสั่นร้องไห้อยู่ในอ้อม กอดของแม่ ซี้ตัวให้ลับกุม ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงลับกุม ตัวนายอนุวรรตน์ออก มาจากรถและใส่กุญแจมือเห็นไหมคะ คนมันเลวอย่างไรก็ต้องเลวค่ะ ไว้เนื้อเชื่อ ใจไต้ที่ไหน เชื่อนะคะว่าสุดท้ายแล้วมันก็คงจะต้องโยน ความผิดของตัวเองให้ลับความเมาหรือไม่ก็คงมั่วไปเรื่อย เท่าที่รู้ จากการสอบสวนของตำรวจนายอนุวรรตน์คน ขับรถตู้หื่นกาม อ้างว่าเด็กหญิงแป้งเมาแล้วมั่วสวาทพร้อม ลับเห็นหน้า ตาสวยและขาวอวบ เนื่องจากเป็นลูกครึ่งจึงเกิด อารมณ์ทางเพศ บวกลับความเมาจึงลงมือมังตับข่มขืนอยู่ ในรถ และปีดประตูลันเสียง ร้องและคนเห็นจนสำเร็จความ ใคร่ หลังเสร็จกิจก็หมดทางหนี เพราะถูกล้อมรถไว้จนตัว เองไม่กล้าออกจากรถจึงถูกลับกุมได้เรื่องนื้จึงกลายเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เตือนสติเราได้เป็น อย่างดีว่า อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนคนที่รู้ข่าวสระน้ำเด็กเป่าลมเรื่องนี้และมองโลกในแง่บวก มากความคิดที่ พยายามจะแสดงลัน บ้างก็ว่าเพราะน้องเธอสวยไอ้หื่นเลย อดใจไม่ได้ และมีหลายความคิดว่าเด็กมันมั่วหรือเปล่า ไอ้ แก่เลยไม่อาจห้ามใจบางคนก็ตั้งคำถามว่า ทำไมน้องแป้งเธอถึงยอมขึ้นรถ

สระน้ำเด็ก